• time : 13:38:19
  • Date : Sun Jan 09, 2022
  • item visited : 31
جلسه شورای تحقیقات برگزار شد.

روز یکشنبه مورخ 1400/10/19 جلسه شورای تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در محل سالن اجتماعات اشراق سازمان جهاد کشاورزی با حضور اعضائ شورا و با رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص ارئه گزارش نهایی پروژه های آپ فن با موضوعات:1 مطالعه میدانی راهکارهای بهبود بهره وری مصرف آب کشاورزی در سطوح مختلف 2- کاهش الودگی فلزات سنگین در محصولات کشاورزی استان زنجان با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی برگزار گردید.

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags