پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ریاست مرکز

نام و نام خانوادگی:پرویز مرادی

تحصیلات:دکتری بیوتکنولوژی

مرتبه علمی:استادیار پژوهشی

تلفن:33026207-024

پست الکترونیک:parvizmoradi.@gmail.com

پیشه نامه علمی(CV)


5.3.12.0
V5.3.12.0