جمعه, 9 اسفند 1398

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

  • ساعت : ۱۲:۶:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 61
بازدید ریاست محترم سازمان جهاد كشاورزی از مركز وایستگاه تحقیقات قره چریان

روز دوشنبه مورخ هفتم بهمن 98 آقای مهندس جواد تاراسی، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی از فعالیتها واقدامات صورت گرفته در مرکز و ایستگاه تحقیقات قره چریان بازدید نمودند.

درابتدا دکتر مرادی ریاست محترم مرکز توضیحات مبسوطی درخصوص زیر ساختها، فعالیتها و اقدامات صورت گرفته بیان داشتند. در ادامه دکتر سید سعید موسوی ، ریس بخش تحقیقات علوم دامی، توضیحاتی در خصوص تجهیز و توسعه فعالیتهای بخش و ایجاد گله گوسفند افشاری در ایستگاه تحقیقات قرچریان  بیان نمودند.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها